Politica de confidențialitate

Politica de protecție a daelor cu caracter personal

ESTETIC CLAS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Târgoviște, bld. Independenței, Clădire Baia Comunală, etaj 2, camera 11, județ Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/199/2000, având Cod Unic de Înregistrare 13594428,în calitate de operator de date,recunoaște dreptul utilizatorilor de a fi informați cu privire la modul în care sunt colectate și utilizate datele personale.
Prezenta politică conține informațiile privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și se aplică exclusiv informațiilor prezentului site.
 

Colectarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de către societatea noastră sunt furnizate de către utilizatori prin intermediul acestui site. Următoarele date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul formularului de contact și înscriere: Datele cu caracter personal sunt colectate prin formularul de contact și formularul de înscriere la curs.
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

ESTETIC CLAS prelucrează datele personale ale utilizatorilor în scopul de a asigura o relație cât mai bună cu aceștia, pentru o informare ulterioră cu privire la tipurile de programe de formare profesională disponibile, ce se potrivesc profilului fiecăruia.
În clipa în care ESTETIC CLAS solicită acordul de prelucrare de la utilizator, acesta dispune de două opțiuni: "DA" sau "NU".
ESTETIC CLAS va prelucra datele personale doar dacă utilizatorul și-a dat acordul în acest sens.
 

Drepturile utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În ceea ce privește protecția datelor personale, utilizatorul dispune de mai multe drepturi, precum: Utilizatorul are dreptul: Utilizatorul își poate exercita oricare din drepturile menționate anterior prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail estetic_clas@yahoo.com sau în baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa noastră din Târgoviște, bld. Independenței, Cladire Baia Comunală, etaj 2, camera 11, jud. Dâmbovița.
 

Protejarea datelor personale

Securitatea datelor personale este importantă pentru noi. Din acest motiv, utilizăm mijloace administrative, tehnice și fizice pentru a proteja datele, colectate prin intermediul site-ului, impotriva accesului neautorizat, dezvăluirii, alterării sau distrugerii. Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea informațiilor, fapt pentru care, în măsura permisă de lege, ne declinăm întreaga responsabilitate pentru orice prejudicii pe care le-ați putea suferi ca urmare a pierderii, folosirii necorespunzătoare, accesului neautorizat sau alterării oricărei date transmise prin intermediul acestui site.