Pomicultor

Cod N.C.:
6115.1.2
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Ocupația corespunde celor care doresc să inființeze și să exploateze o plantație de pomi în scopul realizării de producții în vederea valorificării și a consumului.
Ocupația presupune o sferă largă de competențe aferente în prelucrarea solului, inființarea culturilor, realizarea producției și a valorificării ei în condiții profitabile.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Identificarea speciilor de pomi și arbuști fructiferi
 • Cunoașterea alcătuirii și identificarea perioadelor de vârstă
 • Cunoașterea elementelor tehnologice pentru producerea materialului săditor și înființarea plantațiilor
 • Cunoașterea lucrărilor de îngrijire în funcție de cerințele speciei
 • Cunoașterea elementelor de tehnologie privind întreținerea plantațiilor
 • Cunoașterea tehnologiei de cultură a principalelor specii de pomi și arbuști fructiferi
 • Prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor speciilor pomicole
 • Alegerea judiciosă pentru cele mai adecvate metode preventive
 • Axarea pe măsuri de protecție a dăunătorilor în regim ecologic
 • Identificarea mașinilor și instalațiilor agricole adecvate
 • Identificarea mașinilor și instalațiilor agricole în funcție de lucrarea executată
 • Exploatarea și întreținerea corectă a mașinilor și instalațiilor agricole
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală