Şef formaţie industrie petrolieră/petrochimică (Maistru petrolist)

Cod COR:
132223
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
180 ore
Costul cursului:
3600 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea Normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor
 • Prevenirea poluării mediului
 • Organizarea activităţii la punctul de lucru
 • Utilizarea tehnicii de calcul
 • Gestionarea relaţiilor profesionale
 • Utilizarea elementelor de electronică şi automatizări
 • Gestionarea documentelor contabile de evidenţă primară
 • Echiparea sondelor de ţiţei şi gaze; Punerea în producţie a sondelor
 • Executarea lucrărilor de intervenţii la sonde
 • Executarea lucrărilor de reparaţii capitale la sonde
 • Abandonarea sondelor
 • Efectuarea operaţiilor de mişcare, transport, tratare ţiţei şi gaze (MTTTG)
 • Operarea în instalaţii de prelucrare a ţiţeiului şi gazelor
 • Exploatarea şi întreţinerea utilajelor echipamentelor şi aparatelor din domeniul de activitate
Studii minime necesare:
 • Studii 10 clase
 • Calificare in domeniul petrolului (sondor foraj,operator la extractia,tratarea si transportul titeiului,operator la extractia,tratarea,transportul si distributia gazelor)
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală