Sondor foraj

Cod N.C.:
8113.2.9
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1500 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Calificarea de Sondor foraj asigură absolventului competențe de a executa operații tehnologice în vederea realizării sondei.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Lucrul în echipă
 • Scule și dispozitive folosite în foraj-extracție
 • Măsuratori specifice punctelor de lucru
 • Instrumentații la sonde
 • Regimul de foraj
 • Fluide de foraj
 • Tubarea și cimentarea sondelor
 • Deschiderea stratelor productive
 • Accidente tehnice în foraj
 • Foraje speciale
 • Intervenții și reparații la sonde
 • Igiena și securitatea muncii
 • Sondor șef
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală