Sondor foraj (Operator lucrari speciale sonde)

Cod N.C.:
8113.2.2
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1800 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Calificarea Operator lucrari speciale sonde asigura absolventului capacitatea de a executa operatii cu echipamente,scule,dispozitive specifice extractiei pentru lucrari de interventii,reparatii capitale,punerea in productie si operatii speciale la sonde,transportul pe conducte al titeiului si al gazelor.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice la sonde
 • Respectarea normelor de protectie a mediului in timpul executarii lucrarilor speciale la sonde
 • Utilizareaza documentelor de evidenta primara in activitatea de lcurari speciale la sonde
 • Utilizarea software de specialitate necesare desfasurarii lucrarilor speciale la sonde
 • Comunicarea si mentinerea relatiilor de munca in echipa de lucrari speciale la sonde
 • Exploatarea sondelor de titei si de gaze
 • Efectuarea serviciilor de pompare
 • Executarea operatiilor efecuate cu sarma
 • Executarea operatiilor cu pakere
 • Probarea capetelor de eruptie/injectie/pompare
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală