Sondor șef

Tip program:
Perfectionare
Nr. total ore:
180 ore
Costul cursului:
1800 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE SUNT EMISE DOAR CU ANTETUL FIRMEI SC ESTETIC CLAS SRL
Descrierea ocupației:
Administratorul de condominii prestează următoarele activități specifice ocupației:
  • Supervizeaza si realizeaza activitatea de foraj si reparatii sonde in santier respectand prevederile proiectului sondei si a procedurilor de lucru cu accent pe imbunatatirea securitatii muncii,a costului si a eficientei procesului tehnologic
  • Conduce si organizeaza activitatea echipei de foraj si reparatii sonde in schimbul sau pentru efectuarea lucrarilor specifice la sonda cu respectarea procedurilor de lucr,monitorizand tehnic riguros toate fazele procesului tehnologic de executie
  • Efectueaza lucrari de intretinere si revizie a sculelor de foraj si reparatii sonde pentru o functionare fara intreruperi care sa afecteze procesul de productie si functionare in conditii de siguranta
  • Efectueaza instructajul de securitate si sanatate in munca,prevenirea euptiilor,aparare impotriva incendiilor si prim ajutor,pentru evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirii profesionale,respecta si aplica masurile de securitate si sanatate in munca,a normelor de mediu si aparare impotriva incendiilor corespunzatoare activitatilor specifice de foraj
Studii minime necesare:
  • Studii 10 clase
  • Calificare in domeniul petrolului (sondor foraj,operator la extractia,tratarea si transportul titeiului,operator la extractia,tratarea,transportul si distributia gazelor)
Documentele necesare pentru înscriere:
  • Copie CI/BI
  • Copie certificat naștere
  • Copie act studii/calificări
  • Adeverință medicală