Stivuitorist

Cod COR:
834403
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
110 ore (50 ore teorie & 60 ore practică)
Costul cursului:
1100 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Stivuitoriștii sunt persoane instruite să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora.
Cele două calificări presupun o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii , normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului înconjurător.
Numai pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Cunoaşterea normelor PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR
 • Completarea documentelor
 • Pregătirea şi verificarea vehiculului pentru lucru
 • Efectuarea transporturilor şi manipulării mărfurilor
 • Identificarea defectelor apărute
 • Predarea utilajului şi a documentelor
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală