Sudor electric

Cod N.C.:
7212.1.1
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Persoanele calificate în această meserie sudează sau decupează piese metalice cu ajutorul surselor de caldură (arc electric sau alte procedee) prin tîiere, topire, asamblează piese metalice prin fuziune, confecționează forme pentru turnarea metalelor, confecționează și repară articole din tablă.
Sudorul realizează lucrări de îmbinări nedemontabile prin diverse procedee de sudură, pentru obținerea unei game variate de produse, folosind utilajele și echipamentele specifice tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicare în limba maternă
 • Competență matematică si competențe de bază în știință și tehnologie
 • Competențe sociale și civice
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de muncă
 • Intreținerea echipamentelor de lucru
 • Identificarea SDV-urilor și echipamentelor de sudare
 • Pregătirea operației de sudare
 • Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric
 • Executarea lucrărilor de sudare prin presiune
 • Manipularea reperelor și pieselor sudate
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală