Sudor oxigaz

Cod N.C.:
7212.1.2
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu:
 • construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.)
 • instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.)
 • conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice
 • recipiente sub presiune
 • cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur
Tăietorul este operatorul care utilizând energia termică (arc electric, flacără de gaze sau alte surse neconvenţionale de energie) decupează/taie diverse piese.
Datorită varietăţii procedeelor de îmbinare şi tăiere a materialelor, sudorii şi tăietorii se clasifică astfel:
 1. Sudori pentru sudare manuală
  1. prin topire
   • electric (cu electrozi înveliţi, în mediu de gaz, sub strat de flux sau alte procedee)
   • cu flacără de gaze (oxiacetilenică, gaze naturale, GPL, alte gaze)
   • procedee conexe/alte procedee de sudare (brazare, lipire/sudare cu jet de plasmă, sudare semiautomată în mediu de gaz sau sub strat de flux etc.)
  2. prin presiune
 2. Operatori sudori
  1. sudare automată (sub strat de flux, în mediu de gaz, în baie de zgură sau alte procedee)
  2. operatori tăiere (cu arc electric, cu flacără de gaze, cu jet de plasmă sau alte procedee)
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Lucrul în echipă
 • Planificarea activității proprii
 • Urmărirea programului de pregătire profesională
 • Comunicarea interpersonală
 • Aplicarea normelor de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, a prevenirilor prescripțiilor tehnice, Colecția ISCIR
 • Utilizarea documentației tehnice
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Exploatarea echipamentelor/ utilajelor / aparatelor și a dispozitivelor necesare sudării/tăierii
 • Pregătirea operației de sudare/tăiere
 • Aplicarea procedeelor de sudare/tăiere
 • Realizarea operațiilor post-sudare/tăiere
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală