Tehnician în silvicultură

Cod N.C.:
3213.3.3
Tip program:
Calificare (nivel IV)
Nr. total ore:
1080 ore (480 ore teorie & 720 ore practică)
Costul cursului:
3600 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Tehnicianul în silvicultură va desfășura sarcini de supraveghere, coordonare, execuție, planificare și organizare a lucrărilor de regenerare, îngrijire și conducere a arboretelor, de producere a materialului forestier pentru împăduriri, a lucrărilor din cultura, protecția și exploatarea pădurilor, de executare sistematică, integral sau parțial, a controalelor, în cantoane privind aplicarea măsurilor de pază, conservare și protejare a fondului forestier, salmonicol și cinegetic, de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii.
De asemenea va avea competențe de coordonare a lucrului în echipă, de aplicare și verificare a respectării normelor de sănătate și securitate în muncă.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Identificarea elementelor vegetale, pedologice și meteorologice din mediul forestier
 • Aplicarea lucrărilor de regenerare a arboretelor
 • Aplicarea lucrărilor de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii
 • Aplicarea lucrărilor de exploatare a produselor lemnoase
 • Organizarea lucrărilor silvotehnice
 • Conducerea tractorului și auto
 • Aplicarea legislației silvice și a elementelor de management și marketing forestier
 • Organizarea lucrărilor de cultură a speciilor lemnoase forestiere
 • Organizarea lucrărilor de inventariere, cubare, sortare și exploatare a arboretelor
 • Organizarea lucrărilor de pază, protecție și conservare a pădurilor
 • Organizarea lucrărilor de gospodărie a fondurilor de vânătoare și salmonicole
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală