Tehnoredactor

Cod COR:
343507
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
180 ore (60 ore teorie & 120 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Calificarea de tehnoredactor asigura o pregatire corespunzatoare pentru a executa activitati care presupun:
 • Culegerea digitala a textului pentru lucrarile cu destinatie editorial tipografica
 • Prelucrarea digitala a materialelor de tip text (blocuri de text, coloane, tabele) pentru lucrarile cu destinatie editorial tipografica
 • Obtinerea ilustratiei in format digital pentru lucrarile cu destinatie editorial tipografica
 • Prelucrarea imaginilor digitale pentru materiale cu lucrarile editorial tipografica
 • Tehnoredactarea computerizata a textului si a ilustratiei pentru lucrarile cu destinatie editorial tipografica utilizand tehnologiile digitale (hardware si software specific domeniului poligrafic), aplicand legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor, utilizand limbajul tehnic de specialitate, asumandu-si responsabilitatile si rolurile care ii revin in echipa, dezvoltandu-si capacitatea de a lua decizii si de a rezolva probleme specifice locului de munca, consolidandu-si atitudini de corectitudine, respect, incredere in fortele proprii, satisfactie pentru lucrul bine facut
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Utilizarea standardelor in procesele tehnologice poligrafice
 • Utilizarea culorii in poligrafie
 • Pregatirea materialelor pentru efectuarea proceselor tehnologice poligrafice
 • Pregatirea formelor de tipar
 • Planificarea si organizarea productiei
 • Proiectarea produselor poligrafice
 • Prelucrarea digitala a textului
 • Prelucrarea digitala a imaginii
 • Tehnoredactare, proiectare si machetare
 • Montajul si verificarea documentelor digitale pentru pregatirea formei si imprimarii
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală