Termist tratamentist

Cod C.O.R.:
812141
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
180 ore (90 ore teorie & 90 ore practică)
Costul cursului:
1000 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Tratamentele termice sunt operatii de incalzire, de mentinere la o anumita temperatura si de racire aplicate produselor metalice, avand scopul de a le schimba structura cristalina si proprietatile fizice, mecanice sau tehnologice, fara a le modifica forma si dimensiunile.
Clasificarea tratamentelor termice
 1. Tratamente termice preliminare (primare sau intermediare):
  • recoacere
  • normalizare
 2. Tratamente termice finale sau secundare:
  • călire
  • revenire
  • călire + revenire = îmbunătățire
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Definiția și caracterizarea tratamentelor termice
 • Parametrii tehnologici ai tratamentului termic
 • Clasificarea tratamentelor termice
 • Tratamente termice preliminare
 • Tratamente termice secundare
 • Tratamente termochimice
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Rezolvarea situațiilor de urgență
 • Reducerea factorilor de risc
 • Aplicarea procedurilor de urgență și de evacuare
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Influența temperaturii asupra structurii și proprietăților metalelor deformate la rece
 • Recoacerea de recristalizare
 • Modificarea proprietăților de încălzire a produselor deformate la rece
 • Transformările structurale
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală