Termist tratamentist

Cod C.O.R.:
812141
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
180 ore (90 ore teorie & 90 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Tratamentele termice sunt operatii de incalzire, de mentinere la o anumita temperatura si de racire aplicate produselor metalice, avand scopul de a le schimba structura cristalina si proprietatile fizice, mecanice sau tehnologice, fara a le modifica forma si dimensiunile.
Clasificarea tratamentelor termice
  1. Tratamente termice preliminare (primare sau intermediare):
    • recoacere
    • normalizare
  2. Tratamente termice finale sau secundare:
    • călire
    • revenire
    • călire + revenire = îmbunătățire
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
  • Definiția și caracterizarea tratamentelor termice
  • Parametrii tehnologici ai tratamentului termic
  • Clasificarea tratamentelor termice
  • Tratamente termice preliminare
  • Tratamente termice secundare
  • Tratamente termochimice
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
  • Rezolvarea situațiilor de urgență
  • Reducerea factorilor de risc
  • Aplicarea procedurilor de urgență și de evacuare
  • Aplicarea normelor de protecție a mediului
  • Influența temperaturii asupra structurii și proprietăților metalelor deformate la rece
  • Recoacerea de recristalizare
  • Modificarea proprietăților de încălzire a produselor deformate la rece
  • Transformările structurale
Documentele necesare pentru înscriere:
  • Copie CI/BI
  • Copie certificat naștere
  • Copie act studii/calificări
  • Adeverință medicală