Vopsitor industrial

Cod N.C.:
7141.1.1
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Vopsitorul industrial este persoana care realizează lucrări de vopsitorie pe o gamă variată de produse simple sau complexe, din metal, lemn, plastic, fibră de sticlă. Vopsirea este procesul tehnologic de acoperire cu unul sau mai multe straturi de vopsea sau lac a diferitelor obiecte, în urma căruia acestea capătă culoarea şi aspectul exterior necesare. Metodele de realizare ale vopsirii sunt diferite, cum ar fi: pensulare, imersare, şpriţuire cu pistolul de vopsit, instalaţii de vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, instalaţii de vopsire cu vopsea caldă. Aceste lucrări sunt realizate în scopul protejării metalului împotriva coroziunii şi lemnului împotriva agenţilor biochimici, constituind un gen predominant de finisare, venind în acelaşi timp şi în scopuri decorative.
Activitatea de vopsire se desfăşoară în ateliere special amenajate, cu controlul umidităţii şi al temperaturii, luminozitate bună, sisteme de exhaustare, cabine de finisare, cabine de uscare. In aplicarea vopselelor apar dificultăţi care depind de o serie de parametrii de lucru care trebuie respectaţi cu stricteţe, aşa cum sunt: reglarea corectă a duzei în funcţie de vâscozitatea vopselei, unghiul de lucru, distanţa optimă de lucru. In executarea operaţiilor procesului de vopsire pot apărea dificultăţi care depind de forma suprafeţei care urmează a fi vopsită, de felul în care au fost executate operaţiile de pregătire a suprafeţelor, de clasa de finisare a produsului şi de gradul de mecanizare a procesului de vopsire.
De capacitatea profesională a vopsitorului depinde folosirea raţională a utilajului de vopsire, a lacurilor şi vopselelor celor mai indicate pentru un anumit tip de suprafaţă şi calitatea vopsirii acestei suprafeţe.
Vopsitorul foloseşte o mare diversitate de materiale : materiale abrazive, materiale de ştergere, solvenţi, degresanţi, bandă adezivă, materiale protectoare, chituri, grunduri, adjuvanţi, vopsele, lacuri, ş.a. Echipamentele de lucru folosite, începând de la unelte specifice simple: spacluri, raşchete, perie de sârmă, pensule, la utilajele şi instalaţii complexe: pistoale de diferite tipuri, băi de imersie, roboţi de vopsire, cabine speciale, instalaţii speciale de vopsit (cu pulberi, cu vopsea caldă).
Principalele activităţi pe care le desfăşoară vopsitorul sunt:
 • Pregătirea suprafeţelor de vopsit
 • Pregătirea materialelor pentru vopsit
 • Executarea lucrărilor de vopsire şi finisare
 • Aplicarea tratamentelor speciale
 • Manipularea pieselor
Vopsitorul industrial posedă cunoştinţe în legătură cu:
 • Utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor din dotare şi parametrii de funcţionare ai acestora
 • Metode de identificare ale suprafeţelor şi zonelor ce urmează a fi vopsite la o diversitate de piese simple sau complexe
 • Metode de pregătire a suprafeţelor pentru vopsire
 • Caracteristicile fizice şi chimice ale materialelor utilizate în procesul de vopsire şi modul de utilizare şi aplicare al acestora, în funcţie de natura suprafeţelor pe care se aplică
 • Defectele ce pot apărea în timpul operaţiilor de vopsire, cauzele care le generează şi modul de eliminare al acestora
 • Criteriile de calitate ale lucrărilor de vopsire efectuate
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicare în limba maternă
 • Comunicare în limbi străine
 • Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
 • Competenţe informatice
 • Competenţe sociale şi civice
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • Exprimare şi conştiinţă culturală
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Pregătirea suprafeţelor de vopsit
 • Pregătirea materialelor pentru vopsit
 • Executarea lucrărilor de vopsire şi finisare
 • Aplicarea tratamentelor speciale
 • Manipularea pieselor
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală